Velkommen til
Strandhuse Antenneforening

Er der ydelser, som du ønsker mere information om, kan du sende foreningen en mail.
Du er naturligvis også til hver en tid velkommen til at kontakte foreningens konsulent, Peter Madsen, som gerne vil være dig behjælpelig.

Ny tilslutning

Kun for ejere af tilslutningen
En nytilslutning indebærer, at der skabes forbindelse fra standeren nærmest husstanden til hustandens første stik. Vær opmærksom på at hvis det er nødvendigt at udføre gravearbejde på ejerens grund, er det ejeren, der betaler herfor.
Prisen er gældende for en standard løsning. Hvis du bor i et udkantsområde, i et område hvor der ikke findes andre tilslutninger, eller på en adresse, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan prisen for en nytilslutning blive højere. Det anbefales derfor, at du under alle omstændigheder kontakter antenneforeningen, inden du bestiller en nytilslutning. (Se også leveringsbetingelserne).


   
0,00 Bredbåndsadgang uden TV
2.268,00 Grundpakke
4.848,00 Mellempakke
6.900,00 Fuldpakke

Dette er den årlige programafgift i 2019 inkl. netafgiften til antenneforeningen på kr. 450,00 inkl. moms.
OBS! Stofabredbånd skal købes separat ved Stofa.


0,00 Udmeldelse

Kun for ejere af tilslutningen
Ved en udmeldelse bryder du endegyldigt med antenneforeningen. Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til udløbet af et kvartal, og evt. for meget indbetalt kontingent og programafgifter refunderes ikke. Ved en udmeldelse plomberes tilslutningen, så det ikke er muligt at modtage radio- og TV-signaler fra AFiK, og det er heller ikke muligt at modtage digitale tjenester fra Stofa.
(Denne ydelse kan ikke vælges som selvbetjening)


  Ændring af TV-pakke

Ved et pakkeskift isættes et filter for at få plomberet tilslutningen, få bredbånd uden TV, grund- eller mellempakke, og filteret fjernes for at få fuldpakke.
Filterskift kan foretages ved udgangen af et kvartal ved varsling senest den 15. i måneden inden udgangen af kvartalet. Betaling for filterskift skal være indbetalt til antenneforeningens konto jf. faktura inden udgangen af kvartalet, for at filterskiftet kan udføres ved kvartalsskiftet.
Vælges der kun at betale netafgift eller vælges bredbåndsadgang uden TV, er bindingsperioden et kvartal ad gangen. Ved fraflytning forskudt fra kvartalsskiftet refunderes for meget indbetalt netafgift ikke.
Indflyttere kan indenfor 14 dage fra indflytningen ændre den eksiterende TV-pakke uden vederlag. AFiK kan forlange dokumentation for indflytningsdatoen.


0,00 Fejlmelding

Antenneforeningen tilstræber at have et anlæg, der til hver en tid fungerer optimalt. Skulle der mod forventning opstå fejl på nettet, vil vi naturligvis gerne høre om det, så vi kan få bragt fejlen i orden hurtigst muligt. Viser det sig, at fejlen er at finde inde i boligen efter det første stik, er det dog tilslutningsejeren, som skal betale for fejlsøgningen og -udbedringen. (Se leveringsbetingelserne)
HUSK derfor altid at undersøge om andre har samme problem, inden du fejlmelder et problem.