om afik

Der er afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018 kl 18:00 på KUC, Ågade 27.


Referat 2018

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Referat 2017

Rettelse til referatet 2017: I det først publicerede referat stod der nederst på side 6, at "Der blev vedtaget et uændret kontingent på kr. 475 (kr. 350 plus moms).". Dette er siden rettet til "Der blev vedtaget et uændret kontingent på kr. 450 (kr. 360 plus moms)".

Referat 2016

Referat 2015

Referat 2014

Ekstraordinær generalforsamling 2013

Referat 2013

Referat 2012

Referat 2011

Referat 2010

Referat 2009

Referat 2008

Referat 2007

Ekstraordinær generalforsamling 2007

Referat 2006

Stiftende generalforsamling 2005


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

support

Support

Oplever du fejl ved din antenneforbindelse, kan du kontakte antenneforeningen på tlf. 75 50 04 52 (mandag-torsdag kl. 09:00-16:30 og fredag kl. 09:00-15.00) - eller sende besked her

internet

Stofa bredbånd

AFiK leverer bredbånd
i samarbejde med Stofa

info

Info til lejere

Til dig der modtager AFiKs ydelser gennem din udlejer...