om afik

kolding centrumDer var engang ...

... da Kolding var dækket af over 20 små antenneforeninger. Hver antenneforening havde sin egen mast, sin egen hovedstation og sit eget lille antennenet. I de enkelte bestyrelser begyndte man så småt at indse, at de små antenneforeningers økonoimi ikke kunne holde trit med de forventede teknologiske fremskridt.

Den 14. juni 2000 var der stiftenede delegeretforsamling i ASIK. Formålet med ASIK var at stå bedre, når der skulle gennemføres forhandlinger, at opnå stordriftsfordele på specifikke områder som f.eks. anlægsinvesteringer, og med tiden at danne én stor antenneforening, som dækkede hele Kolding.

De antenneforeninger, der denne aften kunne slutte op om ASIKs formål var:
Almind, Bramdrup Vest, Bramdrup Øst, Brændkjær, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Højvang, Mariesminde, Nr. Bjertvejen, Sdr. Bjert, Seest, Skovparken, Solhøj, Strandhuse, Sønderport, Søringen, Tolveren og Vonsild.

I november 2000 blev der indgået en skelsættende aftale mellem ASIK og Stofa. Med aftalen blev der givet grønt lys for etableringen af en fiberring, som forbandt alle medlemsforeningernes små antennenet og samtidig koblede dem på Stofas hovedforsyningskabel. Der var samtidig banet vej for at Stofa kunne udbyde sine digitale tjenester til medlemmerne.

I januar 2004 blev der nedsat et strukturudvalg, som skulle komme med en model for fusioneringen af medlemsforeningerne.

Den 27. oktober 2004 blev det første møde i den stiftende bestyrelse holdt og den 14. april 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling i AFiK.

Denne aften fusionerede følgende antenneforeninger officielt:
Bramdrup Vest, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Solhøj, Sønderport og Søringen.

Den 10. oktober 2005 startede AFiK butikssamarbejde med Stofa på adressen Sydbanegade 4. I foråret 2009 måtte parterne desværre konstatere, at dette samarbejde ikke fungerede som ønsket, og AFiK valgte derfor at opsige samarbejdet og i stedet ansætte Peter Madsen som konsulent.

Gennem årene er stadigt flere antenneforeninger fusioneret med AFiK, og i dag har AFiK et medlemstal på lige knap 20.000 og består af disse oprindelige 18 antenneforeninger:
Bramdrup Vest, Brændkjær, Carl Plougsvej, Dyrehaven, Ejstrup, Fireren, Grønholtparken, Højvang, Nr. Bjertvejen, Rebæk, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Seest, Solhøj, Sønderport, Søringen, Viuf og Vonsild.

AntenneForeningen i Kolding er dermed en af landets største antenneforeninger.

kolding slotssoe

support

Support

Oplever du fejl ved din antenneforbindelse, kan du kontakte antenneforeningen på tlf. 75 50 04 52 (mandag-torsdag kl. 09:00-16:30 og fredag kl. 09:00-15.00) - eller sende besked her

internet

Stofa bredbånd

AFiK leverer bredbånd
i samarbejde med Stofa

info

Info til lejere

Til dig der modtager AFiKs ydelser gennem din udlejer...