AFIK – Antenneforeningen i Kolding Ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 18:00 på KUC, Ågade 27

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2018)

4. Indkomne forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår (2020).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelse:

  Curt Andersen (modtager genvalg)

  Gunnar Thomsen (modtager genvalg)

  Martin Nielsen (modtager genvalg)

  Steen Christensen (modtager genvalg)

Suppleanter:

  Morten Frydendall (modtager genvalg)

  Palle Lysbjerg (modtager genvalg)

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Vedtægter downloades fra www.AFiK.dk eller kan afhentes i butikken Lilletorv 2A.

Sidste frist for indsendelse af forslag er torsdag den 04. april 2019. Se i øvrigt vedtægterne. Regnskab og budget kan fra den 11. april 2019 afhentes i butikken Lilletorv 2A.