Der har desværre indsneget sig en fejl i annoncen i ugeavisen, det er ikke mandag d. 1. september men tirsdag d. 1. september 2020.