Generalforsamling 2020

 

Ordinær generalforsamling
mandag den 23. marts 2020 kl. 18:00
på KUC, Ågade 27

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2019).

4. Indkomne forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår (2021).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelse:
Carl-Erik Madsen (modtager genvalg)
Peter Madsen (modtager genvalg)
Martin Nielsen (modtager genvalg)
Suppleanter:
Morten Frydendall (modtager genvalg)
Palle Lysbjerg (modtager genvalg)

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg.

Vedtægter downloades fra www.AFiK.dk

Sidste frist for indsendelse af forslag er torsdag den 02. marts 2020. Se i øvrigt vedtægterne.

Regnskab og budget kan rekvireres fra 09. marts 2020

Adgang til generalforsamlingen sker
ved forevisning af personlig legitimation
Der vil være adgang til lokalet fra kl. 17:00.