Generalforsamling 25. april 2019

AFIK – Antenneforeningen i Kolding
Ordinær generalforsamling
torsdag den 25. april 2019 kl. 18:00
på KUC, Ågade 27

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for
det kommende år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2018).
4. Indkomne forslag. Vedtægter med oplæg til ændringer i 2019
5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det
kommende regnskabsår (2020).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelse:
Curt Andersen (modtager genvalg)
Gunnar Thomsen (modtager genvalg)
Martin Nielsen (modtager genvalg)
Steen Christensen (modtager genvalg

Suppleanter:

          Morten Frydendall (modtager genvalg)
Palle Lysbjerg (modt

  7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Vedtægter downloades fra www.AFiK.dk eller kan afhentes i butikken Lilletorv 2A.
Sidste frist for indsendelse af forslag er torsdag den 04. april 2019. Se i øvrigt vedtægterne.
Regnskab og budget kan fra den 11. april 2019 afhentes i butikken Lilletorv 2A.
Adgang til generalforsamlingen sker
ved forevisning af personlig legitimation
Der vil være adgang til lokalet fra kl. 17:00.